» คาราบาว - ช้างไห้ Vol. 13
คาราบาว - ช้างไห้ Vol. 13 mp3

คาราบาว - ช้างไห้ Vol. 13 mp3

MP3 1272 mb. | FLAC 2911 mb. | WMA 2487 mb.

Performer: คาราบาว
Title: ช้างไห้ Vol. 13
Country: Thailand
Released: 1993
Style: Phleng Phuea Chiwit
Category: Rock / Latin American / Folk
Rating: 4.3
Catalog #: SD 11052
Label: D-Day Entertainment

Tracklist

1ครู 'เล
2แร้งคอย
3กำลังใจแรงงาน
4เสียงอีสาน
5ปกากะญอ
6ยายสำอาง
7ช้างไห้
8ทายาทตระกูลหยี


Versions

CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
SD 11052คาราบาว ช้างไห้ Vol. 13 ‎(LP, Album)D-Day EntertainmentSD 11052Thailand1993
11052คาราบาว ช้างไห้ คาราบาว # 13 ‎(Cass, Album)D-Day Entertainment11052Thailand1993


Notes

On Label is stamped "SAMPLE", which indicates that this was handed out to all the radio-stations of Thailand. Typically for a Thailand Vinyl-issue


Album

รวมเพลงประกอบละครชอง 3, Vol. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Add artwork. Do you know any background info about this album. ลำไย ไหทองคำ. 39 listeners. Play album. ทล ทองใจ. 22 listeners. Перейдите на страницу пользователя, чтобы посмотреть публикации или отправить сообщение. О себе: กลม Thai Census ชมรมคนไทย ในรฐตางๆ. รวมดาวสาวเสยงอสาน, Vol. Язык: Русский. Страна: США. Retail Service. Retail Agency Service. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. รายการเพลง A66fm. ไมรวามการเลนเพลงอะไรทางวทยไปบาง ใชการบรการของเราเพอคนหา รายการเพล. งของเรามรายการเพลง A66fm สำหรบ 7 วนทผานมา. วนเสาร . ทก ๆ ยามขอมเธอใกล. the battle. to dispute. the conflict. to be in flame, to smoke, to burn. to state, announce, declare. to negotiate. to unwind, to loosen. to response. the demanding, the request. to request, to demand. to provoke. to identify, to specify. to accuse. to occupy, to possess. 32 terms. ดาวนโหลดแพลตฟอรมการเทรด Metatrader. บญช: เซรฟเวอร: . รหสผานของคณไดถกสงเขาไปในอเมลทไดระบเอาไว โปรดทราบวา รหสผานของคณและ. ขอมลการลอคอทนนจะใชงานไดเฉพาะใน MetaTrader 4 เทานน. ทางInstaForex ทพรอมจะอยในแนวหนาเปดบญชเทรดและ มาเปนสวนหนงของทม InstaForex หนาประวตทเตมไปดวยความสำเรจของทม ทนำโดย คณ Ales Loprais กสามารถกลายมาเปนความสำ


Video